Aankondiging van een gegunde opdracht

Aankoop, ingebruikstelling, onderhoud en verbruiksmaterialen voor hematologieanalyzers en overname van de huidige toestellen.

Het voorwerp van deze opdracht betreft een raamovereenkomst van 7 jaar voor het leveren, plaatsen en in dienst stellen (inclusief validatie volgens ISO15189) van een hematologieplatform met geïntegreerde configuratie over 2 campussen (Campus Aalst en Campus Asse) inclusief bidirectionele GLIMS koppeling en implementatie alsook voor de reagentia en calibratoren.
Voor de campus Aalst:
Een tracksysteem met twee celtellers met 6 diff en normoblastentelling, reticulocytentelling en vochtentelling en bijbehorende PC.
Een uitstrijker (“slidemaker-stainer”)
Een digitale microscoop voor microscopische review van de bloeduitstrijkjes
Voor de campus Asse:
Een celteller met identieke meettechnologie met 6 diff, normoblastentelling en reticulocytentelling en bijbehorende PC.
Een barcodeprinter zodat de in Asse gemaakte uitstrijkjes op de microscoop in Aalst kunnen gelezen worden.
Middleware/Validatiesoftware (met redundante opstelling) waaraan alle toestellen verbonden zijn, inclusief bidirectionele koppeling aan het LIS (GLIMS).
Een onderhoudscontract voor de nodige preventieve onderhouden en herstellingen
Optioneel:
• Een systeem voor locale dilutie van geconcentreerde reagentia (inclusief zo nodig voorbehandeling van stadswater)
• Voor de microscoop: analyse van beenmerg en vochten, systeem voor interpersoonlijke toetsing
• Bijkomende telmodules: bv. progenitorcellen, researchparameters
• Bijkomende clientlicenties voor de middleware en microscoop-software
• Point-of-care celteller met 3 diff
• Een adequaat elektrisch beveiligingssysteem i.e. UPS

Publicatiedatum
17-09-2015
Opdrachtcodes (CPV)
38434520 - Bloedanalysatoren
33696500 - Laboratoriumreagentia
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
Postadres
Moorselbaan 164, 9300 Aalst, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Charlotte Bontinck

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Sysmex Belgium N.V.
Postadres
Park Rozendal Building A, Terhulpsesteenweg 6A, 1560 Hoeilaart
Titel
Aankoop, ingebruikstelling, onderhoud en verbruiksmaterialen voor hematologieanalyzers
Waarde
-
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
NIET GEGUND
Postadres
-
Titel
Overname van huidige hematologieanalyzers
Waarde
-
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!