Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Uitnodiging tot indienen offerte - Generator voor RF laesies voor pijnkliniek - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Het leveren van een generator voor RF laesies voor pijnkliniek en de verbruiksmaterialen over een periode van 48 maanden.

Publicatiedatum
16-06-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33172000 - Apparatuur voor anesthesie en reanimatie
33141321 - Naalden voor anesthesie
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
EMMAUS VZW
Postadres
Edgard Tinellaan 1c, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
De heer Dirk Schadick

Overige nadere inlichtingen

Verlenging indieningstermijn van 18/6 naar ->2 juli 10.00h
I.7 Indienen van de offerte
De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt vermeld: het besteknummer (2015/065/AKAZSTM) of het opdrachtvoorwerp. Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven.
De offerte wordt geadresseerd aan:
VZW Emmaüs - AZ Sint-Maarten
Aankoopdienst – gebouw 06
De heer Dirk Schadick
Spoorweglaan 29
2570 Duffel
De drager overhandigt de offerte aan de heer Dirk Schadick of aan één van de aanwezige collega’s. Enkel op werkdagen tussen 08.00 en 16.00 uur.
De offerte moet het opdrachtgevend bestuur bereiken ten laatste op 2 juli 2015 om 10.00 uur, hetzij bij gewone of aangetekende zending, hetzij door afgifte op bovenvermeld adres.
Exemplaren offerte
De offerte wordt opgemaakt in twee exemplaren, waarvan minstens één origineel exemplaar, met duidelijke vermelding van 'ORIGINEEL' en één exemplaar met duidelijke vermelding 'KOPIJ'.
Voor opening van de offerte, mag er geen elektronische versie per e-mail worden uitgestuurd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!