Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Uitnodiging tot indienen offerte - Spuitpompen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Het leveren van spuitpompen en dockingstations over een periode van 48 maanden en dit voor gebruik in onze verpleegkundige afdelingen.

Publicatiedatum
12-06-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33194110 - Infuuspompen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
EMMAUS VZW
Postadres
Edgard Tinellaan 1c, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
De heer Dirk Schadick

Overige nadere inlichtingen

Dit bestek werd per vergissing 2 x gepubliceerd.
BDA 2015-513303 wordt aldus stopgezet.
Het identieke bestek staat ter uwer beschikking met BDA 2015-513302
Hoogachtend
Johan Vertommen
AZ Sint Maarten ziekenhuizen - Emmaus VZW
_____________________________________________________
ERRATUM 12/06/2015
AANPAST BESTEK + ANTWOORDEN INFOSESSIE ZIJN NU BESCHIKBAAR

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!