Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Levering van psychofarmaca aan de Werkende Leden van HospiLim

Beschrijving van de opdracht:
Teneinde te kunnen beantwoorden aan de continue en desgevallend dringende behoefte tot aanschaf van verschillende soorten farmaceutische specialiteiten, wenst de VZW HospiLim over te gaan tot het afsluiten van een open offertevraag voor de levering van 30 percelen psychofarmaca die loopt over 36 maanden, met een mogelijke verlenging voor 12 maanden mits een schriftelijke bevestiging door de Opdrachtgever.
De opdracht bestaat uit verschillende percelen die allen afzonderlijk gegund worden.
Alle ziekenhuisapothekers van de Werkende Leden van HospiLim kunnen bestellingen afroepen voor de farmaceutische specialiteiten gegund onder deze overheidsopdracht.
Deze opdracht wordt gegund als raamovereenkomst met 1 leverancier per perceel - alle voorwaarden gekend.
Leverplaats:
Alle ziekenhuisapotheken van de Werkende Leden aangesloten bij de VZW HospiLim zijn potentiële leverlocaties.
(zie verder onder I.15 voor de specifieke leverlocaties).

Publicatiedatum
Opdrachtcodes (CPV)
33661500 - Psycholeptica
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Hospilim VZW
Postadres
Bioville, Agoralaan Abis, 3590 Diepenbeek, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Ils Mols

Overige nadere inlichtingen

Vragen en antwoorden op het dossier zijn te vinden op www.hospilim.be/leveranciers

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1238 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer