Aankondiging van een gegunde opdracht

RAAMOVEREENKOMST : GASTRO- EN PNEUMO-APPARATUUR / OPERATIEKWARTIER IMAGING-APPARATUUR / RIGIDE EN FLEXIBELE SCOPEN

AZ Sint-Lucas vzw te Brugge wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor apparatuur betreffende de genoemde domeinen en cf verder omschreven specificaties - en dit voor de komende 4 jaar.
In het licht van de innovatie die de Opdrachtgever binnen zijn activiteiten continu nastreeft, zal deze raamovereenkomst tegemoet komen aan de wens van de Opdrachtgever om binnen korte termijn opdrachten te gunnen voor specifieke behoeften en producten tegen de voordeligste voorwaarden en dit volgens de meest recente technologie.

Publicatiedatum
10-12-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33100000 - Medische apparatuur
33125000 - Instrumentarium voor urologisch onderzoek
33141700 - Orthopedische benodigdheden
33162200 - OK-instrumenten
33168000 - Apparatuur voor endoscopie en endochirurgie
33168100 - Endoscopen
33169000 - Chirurgische instrumenten
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Sint-Lucas Brugge vzw
Postadres
Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge, BE
Contactpunt(en)
De heer Francis Van Laere

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
STOPLER BELGIUM, OLYMPUS
Postadres
-
Titel
RIGIDE EN FLEXIBELE SCOPEN
Waarde
100000.00 EUR
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!