Aankondiging van een opdracht

Levering van geneesmiddelen + protheses ( brillen , hoorapparaten,orthopedische middelen,enz;)+ klein medisch materiaal (optioneel) aan de OCMW's van Willebroek, Puurs, Sint-Amands en Lier

Levering van geneesmiddelen + protheses ( brillen , hoorapparaten,orthopedische middelen,enz;)+ klein medisch materiaal (optioneel) aan de OCMW's van Willebroek, Puurs, Sint-Amands en Lier

Publicatiedatum
24-04-2015
Deadline
10-06-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33690000 - Diverse geneesmiddelen
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Willebroek
Postadres
Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek, BE
Contactpunt(en)
De heer Stany Bemus

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

1.026.446,28 EUR excl.BTW

Waarde: 842479.33 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

* Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.

Vakbekwaamheid

* Evetueel een geldig ISO 9001 (versie 2000) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
* Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!