Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - RAAMCONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN VOOR DE DUUR VAN DRIE JAAR - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

RAAMCONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN VOOR DE DUUR VAN DRIE JAAR

Publicatiedatum
16-11-2015
Deadline
09-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
33771000 - Papieren producten voor sanitair gebruik
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Kraainem
Postadres
Arthur Dezangrélaan 17, 1950 Kraainem, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Veerle Willegems

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!