Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Levering, installatie & onderhoud van hartcatherisatie-labo

Toepasselijke reglementering
1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.
2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.
4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk.
6. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
7. Voorzover de bepalingen in bovenvermelde wetgeving geen afwijkende bepalingen bevat, is het Burgerlijk Wetboek van toepassing, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de regels inzake contractuele aansprakelijkheid (art. 1149 en 1150 BW).
Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen
Artikel 57 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011
De verbintenistermijn wordt van 90 op 180 kalenderdagen gebracht.
Artikel 119 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 - verpakkingen
De inschrijver blijft eigenaar van de verpakkingen en heeft hieromtrent een terugnameplicht, zonder recht op enige vergoeding.
Opmerking
De inschrijvers duiden aan welke onderdelen een vertrouwelijk karakter hebben.
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen :
Perceel 1 : Cathlab (zaal 2)
Perceel 2 "voorwaardelijk perceel" : Zaal 1 & 2 - Leveren en plaatsen LED-operatielamp
Perceel 3 "voorwaardelijk perceel" : Zaal 1 & 2 - Leveren en plaatsen van pendel voor administratieve doeleinden - toetsenbord & notitieblad
Perceel 4 "voorwaardelijk perceel" : Zaal 1 & 2 - Leveren en plaatsen van draagarm voor 5 pompen (met 6 stopcontacten)

Publicatiedatum
02-11-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33100000 - Medische apparatuur
33167000 - Operatielampen
33182300 - Apparatuur voor hartchirurgie
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Jessa Ziekenhuis
Postadres
Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Tanja Ronda

Overige nadere inlichtingen

Te corrigeren tekt in de oorspronkelijke aankondiging :
I.8 Opening van de offertes
- In plaats van : dinsdag 10 november 2015 om 10u00
- Te lezen : vrijdag 27 november 2015 om 10u00

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!