Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

2015/HFB/OO/32018 - Leveren van toiletpapier, tissuehanddoeken en dispensers.

Leveren van toiletpapier, tissuehanddoeken en dispensers.

Publicatiedatum
31-07-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33760000 - Toiletpapier, zakdoekjes, handdoeken en servetten
39514400 - Handdoekautomaten
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres
Boudewijnlaan 30 bus 60, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Team Plaatsing en rapportering

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Plaats:
In plaats van
Boudewijngebouw - Boudewijnlaan 30 bus 60 te 1000 Brussel, lokaal 5 D 04.
Te lezen
Boudewijngebouw - Boudewijnlaan 30 bus 60 te 1000 Brussel, lokaal 5 D 05.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
VI.3) NADERE INLICHTINGEN
In plaats van
Voor het indienen van de offertes is het gebruik van elektronische middelen verplicht.
De offertes worden elektronisch overgelegd via de e-tendering applicatie.
De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 52, § 1 van het KB van 15 juli 2011 worden opgesteld. De offertes moeten worden opgemaakt in PDFformaat, of in de formaten zoals vermeld in het bestek.
De offertes worden overgelegd via de etendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52, § 1 van het KB van 15 juli 2011.
Om het indienen door middel van elektronische middelen toe te lichten werd een zip-file ‘Elektronisch_Indienen’ toegevoegd.
Er wordt een informatievergadering voorzien op 15/07/2015 om 10:00 u in lokaal Balkon 5 Rechts op onderstaand adres:
Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30
1000 Brussel
Deze informatievergadering wordt georganiseerd om eventuele vragen van de leverancier toe te lichten. Vragen dienen uiterlijk 5 kalenderdagen voor de dag van de infovergadering per mail bezorgd te worden op volgend mailadres: aanbestedingen.afm@bz.vlaanderen.be.
Volgende items zullen toegelicht worden op deze vergadering: De antwoorden op de vooraf gestelde vragen die per mail bezorgd werden.
Een toelichting van hoe men correct een offerte elektronisch kan indienen via e-procurement.
Deze informatievergadering is niet verplicht.
Tijdens de informatievergadering worden geen bijkomende vragen beantwoord en worden er ook geen vragen meer aanvaard. Bij het indienen van de vragen dient het besteknummer als referentie vermeld te worden.
De antwoorden worden als terechtwijzend bericht bij de aankondiging op
e-notification gepubliceerd op https://enot.publicprocurement.be/.
De berichten en terechtwijzende berichten, gepubliceerd in “e-notification” en in het “Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen” in verband met deze opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele voorwaarden. De leverancier wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en er rekening mede te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte.
Te lezen
In bijlage is 'rectificatie 2' bijgevoegd.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
03-08-2015 09:45
Te lezen
06-08-2015 09:45
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
03-08-2015 09:45
Te lezen
06-08-2015 09:45
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
03-08-2015 09:45
Te lezen
06-08-2015 09:45
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!