Aankondiging van een opdracht

Meerjarige overeenkomst (2015-2018) betreffende de huur van NDT-systemen (negatieve druktherapie) en de aankoop van hiervoor bestemde verbruiksproducten en accessoires.

Meerjarige overeenkomst (2015-2018) betreffende de huur van NDT-systemen (negatieve druktherapie) en de aankoop van hiervoor bestemde verbruiksproducten en accessoires.

Publicatiedatum
27-07-2015
Deadline
18-09-2015 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
33150000 - Apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie
33141110 - Verband
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Leveringen - Combinatie
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MRMP-S/AC – Directorate General Material Resources – Procurement Division – Section “Support Systems” – Ondersectie “Verwerving Klasse 1/ Medisch”
Postadres
Eversestraat, 1, 1140 Evere, BE
Contactpunt(en)
Jauniau Pascal Germain

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Zie Bijlage A van het Bestek MRMP-S/AC 15SC427.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie Bestek, paragraaf 4.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!