Aankondiging van een opdracht

Groeifactoren

Aankoop van groeifactoren

Publicatiedatum
Deadline
17-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
33620000 - Geneesmiddelen voor het bloed, de bloedvormende organen en het hartvaatstelsel
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
GZA
Postadres
Sint Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen, BE
Ter attentie van
Geert Heyrman

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1238 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer