Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamcontract AZ KLINA Spuit- en Volumetrische Pompen

Binnen AZ KLINA heeft zich de nood geuit voor het vervangen van een aantal spuitpompen
1) Spoed: 6 spuitpompen
2) Uitleendienst 2 spuitpompen
3) INZO : 27 volumetrische pompen en 67 spuitpompen + 15 racks *
4) Stroke : 6 spuitpompen
5) OK: 17 spuitpompen**
6) Materniteit: 6 spuitpompen
* De opgegeven hoeveelheden omhelst de volledige behoefte aan pompen en racks binnen de afdeling IC.
Om toedieningsfouten te mijden, wenst de IC afdeling slechts met 1 type volumetrische pomp en 1 type spuitpomp te werken.(standaardisatie van gebruiksmethode)
**Het vervangen van de spuitpompen van OK zal direct uitgevoerd worden na het gunnen van de opdracht.

Publicatiedatum
03-08-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33194110 - Infuuspompen
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Klina
Postadres
Augustijnslei 100, 2930 Brasschaat, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Nadja De Ryck

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
FRESENIUS KABI nv
Postadres
MOLENBERGLEI 7, 2627 Schelle
Titel
Raamcontract AZ KLINA Spuit- en Volumetrische Pompen
Waarde
-
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!