Aankondiging van een opdracht

OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE VOOR LEVERING, PLAATSING EN HET PREVENTIEF ONDERHOUD VAN 5 TANDARTSKABINETTEN VOOR REKENING VAN DE FOD JUSTITIE, Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen

De onderhavige opdracht betreft :
? de levering, de installatie van 5 tandartskabinetten (één voor de gevangenis Arlon, één voor de gevangenis Lantin, één voor de gevangenis Vorst, één voor de gevangenis Ieper en één voor de gevangenis Merkplas) en het onderhoud van het materiaal gedurende de garantieperiode;
? het preventief onderhoud van het materiaal na de initiële garantieperiode

Publicatiedatum
04-05-2015
Deadline
26-06-2015 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
33100000 - Medische apparatuur
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
DG Penitentiaire Inrichtingen
Postadres
Willebroekkaai 33, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
FOD JUSTITIE - DGEPI
Ter attentie van
BRASSEUR GILLES

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Zie Bestek

Waarde: 160000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie Bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie Bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie Bestek

Vakbekwaamheid

Zie Bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!