Aankondiging van een opdracht

Oproep tot kandidaatstelling - Robotchirurgie systeem

Robotchirurgie systeem

Publicatiedatum
13-11-2015
Deadline
14-12-2015 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
33100000 - Medische apparatuur
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Niet-openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Europaziekenhuizen VZW
Postadres
De Frélaan 206, 1180 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De heer Michaël Schmid

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

1.500.000 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie identificatiedossier

Economische en financiële draagkracht

Zie identificatiedossier

Eventuele minimumeisen:

Zie identificatiedossier

Vakbekwaamheid

Zie identificatiedossier

Eventuele minimumeisen:

Zie identificatiedossier

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!