Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het leveren en in gebruik stellen van oefenpoppen - vakspecifiek materiaal voor verpleegkunde/vroedkunde - departement Gezondheid&Welzijn

Raamovereenkomst voor het leveren en in gebruik stellen van oefenpoppen - vakspecifiek materiaal voor verpleegkunde/vroedkunde - departement Gezondheid&Welzijn

Publicatiedatum
09-06-2015
Deadline
15-07-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
33190000 - Diverse medische instrumenten en producten
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Postadres
Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
D'Exelle Kristel

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 120000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek § 1.5.4 Toegangsrecht

Economische en financiële draagkracht

zie bestek § 1.5.5 A

Vakbekwaamheid

zie bestek § 1.5.5 B

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!