Aankondiging van een opdracht

Leveren en in dienst stellen van operatietafelsystemen met vaste zuil en afneembare tafelbladen

Aankoop van operatietafelsystemen op vaste voet met afneembare tafelbladen, ten behoeve van het operatiekwartier. De aanneming omvat het leveren, plaatsen, aansluiten en bedrijfsklaar opstellen van de beschreven toestellen.
AZ Lokeren wenst over de periode van 3 jaar zijn operatietafels en tafelbladen te vervangen. De opgesomde toestellen zullen over de loop van de periode afgenomen worden, zoals bepaald in de planning van het bestek. De opgegeven prijzen dienen geldig te blijven.

Publicatiedatum
18-12-2015
Deadline
05-02-2016 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
33192230 - Operatietafels
Regiocodes (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Algemeen Ziekenhuis Lokeren
Postadres
Lepelstraat 2, 9160 Lokeren, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Kim Bosman

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

zie bestek.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61 van het KB plaatsing.
Het toegangsrecht zal worden aangetoond door nazicht van de attesten waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn betalingsverplichtingen inzake sociale en fiscale (vennootschapsbelasting en BTW) bijdragen volgens de artikelen 62 en 63 van het K.B. Plaatsing.

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie besetek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!