Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Leveren, plaatsen, in dienst stellen en onderhouden van een NMR scanner met toebehoren

Voorwerp van opdracht:
De onderhavige opdracht betreft de levering en installatie en onderhoud van een NMR toestel 1.5 Tesla of verplicht op te geven variante NMR toestel 3 Tesla .
In de opdracht zijn inbegrepen de volledige afgewerkte kooi van Faraday, berekend op een NMR toestel van 3 Tesla.
De leverancier van het NMR toestel staat in voor het totaal concept, d.w.z. vanaf ontwerp tot en met het gebruiksklaar opleveren van de werken en het NMR toestel. Voor de inplanting en het ontwerp maakt de leverancier gebruik van de ter beschikking gestelde ruimten volgens BIJLAGE 5 (bijgevoegd bij bestek met ref. AZ/K5010/2015/001
Toelichting:
De VZW Werken Glorieux ontving op 24/07/2015 van het Agentschap Zorg & Gezondheid een planningsvergunning voor de oprichting van een NMR in azGlorieux, voor een eerste periode van 7 jaar. Huidige opdracht wordt geplaatst onder de opschortende voorwaarde dat deze planningsvergunning ook bevestigd wordt na elke mogelijke beroepsprocedure die door andere ziekenhuizen zou kunnen worden ingesteld m.b.t. de beslissing van het Agentschap. Indien de planningsvergunning alsnog wordt ingetrokken door het Agentschap Zorg & Gezondheid vervalt huidige opdracht zonder dat de aanbestedende overheid hiervoor enige vergoeding kan ten laste gelegd worden.
Deze opdracht omvat één enkel perceel, onderverdeeld in 3 posten:
- Post 1: levering, installatie en indienststelling van NMR toestel met bijhorigheden, basisofferte NMR toestel 1.5 Tesla en verplichte variante NMR toestel 3 Tesla;
- Post 2: full omnium onderhoudscontract voor post 1(incl. soft- en hardware updates);
- Post 3: plaatsing van een volledig afgewerkte kooi van Faraday, berekend op NMR installatie van 3 Tesla;
Op straffe van absolute nietigheid van de inschrijvingen zijn de inschrijvers verplicht een bod te doen voor ALLE posten van deze opdracht.
De prijs van de posten 1 en 3 en omvatten levering, installatie, indienststelling, alle noodzakelijke keuringen en gevraagde opleiding.

Publicatiedatum
22-09-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33111650 - Instrumenten voor mammografie
33100000 - Medische apparatuur
33111610 - Unit voor magnetische resonantie
33113100 - Magnetischeresonantiescanners
33113110 - Kernspinresonantiescanners
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VZW Werken Glorieux
Postadres
Glorieuxlaan 55, 9600 Ronse, BE
Contactpunt(en)
De heer Luc Hantson

Overige nadere inlichtingen

Aankondiging van de opdracht - Openbare procedure :
België- Ronse : Medische apparatuur

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!