Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveren, installeren en in dienst stellen van een behandelingsplanningssysteem ten behoeve van de dienst radiotherapie

De levering, installatie en indienststelling van een uniform behandelingsplanningssysteem met de nodige hardware en licenties voor de dienst Radiotherapie van het UZ Gent, inclusief opleiding. De opdracht omvat ook functionele en technische ondersteuning na de indienststelling.

Publicatiedatum
16-11-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33150000 - Apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie
30196000 - Planningsystemen
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres
De Pintelaan 185, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Maggelien De Smul

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

1102832.00 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
RaySearch Laboratories
Postadres
-
Titel
Leveren, installeren en in dienst stellen van een behandelingsplanningssysteem ten behoeve van de dienst radiotherapie
Waarde
1102832.00 EUR
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!