Aankondiging van een gegunde opdracht

Aanschaf PACS

Voorwerp van deze opdracht betreft de levering, de implementatie, de evolutie, het onderhoud en de ondersteuning van een PACS, opgebouwd rond een unieke set van granulaire gegevens, workflow-gedreven, transmuraal inzetbaar, voorzien op interoperabiliteit binnen en buiten het ziekenhuis, aangepast aan de toepasselijke (Belgische) regelgeving.
De bestaande PACS-oplossing werd in 2005 in gebruik genomen en is van bij de start van het systeem campusoverschrijdend ingezet. Het systeem bevat beelden voor klassieke radiologie, echografie, CT-scan en NMR. Het PACS communiceert de protocollen d.m.v. HL7 naar de medische dossiers van AZ Alma.
AZ Alma wenst voor haar medische beeldvorming een nieuw PACS aan te schaffen dat het huidige vervangt en waaraan diverse functionaliteiten worden toegevoegd.
Van de inschrijver wordt verwacht dat hij de oplossing niet alleen levert, maar ook installeert en configureert. Ontbrekende functionaliteiten dienen ontwikkeld te worden. Daarnaast zijn te ontwikkelen koppelingen nodig naar bij AZ Alma bestaande implementaties, o.a. een RIS, een Dicom-VNA en een EPD, alsook ontsluiting via een bij AZ Alma bestaande zero-footprint viewer.
Het implementatietraject wordt begeleid door middel van projectcoördinatie. Na de ingebruikname van de oplossing start een SLA voor support en onderhoud op.

Publicatiedatum
22-06-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33111600 - Instrumenten voor radiografie
Regiocodes (NUTS)
BE233 - Arr. Eeklo
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 7
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Alma
Postadres
Moeie 18, 9900 Eeklo, BE
Contactpunt(en)
De heer Koen de Vreese

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Agfa HealthCare
Postadres
Septestraat 27, 2640 Mortsel
Titel
Aanschaf PACS
Waarde
413223.14 EUR
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!