Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Leveren van Nicardipine IV

Het leveren van Nicardipine in IV oplossing, met concentratie 1 MG / 1 ML geregistreerd en terugbetaald in België.

Publicatiedatum
15-12-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33622200 - Middelen tegen hypertensie
33622700 - Calciumkanaalblokkerende middelen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Postadres
Ruddershove 10, 8000 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Valerie De Laet

Overige nadere inlichtingen

OPGELET: om elektronisch in te dienen moet je je eerst op https://my.publicprocurement.be aanmelden en dan doorklikken naar e-Tendering. Zoek het dossier via “Dossier zoeken”. Meer info vind je terug in de handleiding e-Tendering (www.publicprocurement.be >Ondernemingen >handleidingen en checklists >handleiding e-Tendering ) . Meer info over het gebruik van de applicaties, kan je verkrijgen op 02/ 790 52 00.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!