Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Leveren van Nicardipine IV

Het leveren van Nicardipine in IV oplossing, met concentratie 1 MG / 1 ML geregistreerd en terugbetaald in België.

Publicatiedatum
Opdrachtcodes (CPV)
33622200 - Middelen tegen hypertensie
33622700 - Calciumkanaalblokkerende middelen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Postadres
Ruddershove 10, 8000 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Valerie De Laet

Overige nadere inlichtingen

OPGELET: om elektronisch in te dienen moet je je eerst op https://my.publicprocurement.be aanmelden en dan doorklikken naar e-Tendering. Zoek het dossier via “Dossier zoeken”. Meer info vind je terug in de handleiding e-Tendering (www.publicprocurement.be >Ondernemingen >handleidingen en checklists >handleiding e-Tendering ) . Meer info over het gebruik van de applicaties, kan je verkrijgen op 02/ 790 52 00.

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1238 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer