Aankondiging van een opdracht

AD-ALL-12-005 Raamovereenkomst voor het leveren van incontinentiemateriaal.

Raamovereenkomst voor het leveren van incontinentiemateriaal.

Publicatiedatum
13-02-2014
Deadline
08-04-2014 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33700000 - Producten voor persoonlijke verzorging
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Postadres
Stropstraat 1, 9000 Gent, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de omzet van de laatste 3 boekjaren. Deze omzet heeft uitsluitend betrekking op het leveren van incontinentiemateriaal.

Eventuele minimumeisen:

Om te voldoen aan de economische en financiële minimumeisen moet de onderneming gedurende de laatste 3 boekjaren een totale omzet hebben gerealiseerd die minstens 5 keer zo groot is als het bedrag van de offerte (som lijst A en lijst B) op jaarbasis.

Vakbekwaamheid

Teneinde zijn technische bekwaamheid aan te tonen zal de inschrijver minstens drie tevredenheidsattesten bijvoegen, ondertekend door de leidend ambtenaar van het opdrachtgevend bestuur.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver moet in de loop van de laatste drie jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de offertes gelijkaardige leveringen (telkens met een minimumbedrag van € 50 000 excl. btw per opdracht per jaar) uitgevoerd hebben tot tevredenheid van het opdrachtgevend bestuur.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!