Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor de levering, installatie en onderhoud van kinderbedden, verpleging - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Raamovereenkomst voor de levering, installatie en onderhoud van kinderbedden, verpleging

Publicatiedatum
Deadline
15-12-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33192100 - Hospitaalbedden
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Postadres
Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Annouck Van Herpen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie lastenboek

Economische en financiële draagkracht

zie lastenboek

Eventuele minimumeisen:

zie lastenboek

Vakbekwaamheid

zie lastenboek

Eventuele minimumeisen:

zie lastenboek

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1238 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer