Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het leveren van onderzoekstafels.

Raamovereenkomst voor het leveren van onderzoekstafels.

Publicatiedatum
18-05-2015
Deadline
03-07-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
33192210 - Onderzoektafels
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Postadres
Stropstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Divisie Aankoop
Ter attentie van
Aurélie Lasoen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Een referentielijst van gelijkaardige leveringen en tevredenheidsattesten.

Eventuele minimumeisen:

Minstens twee opdrachten (uitgevoerd in de loop van de laatste drie jaar voorafgaand aan de datum van indiening) van verschillende opdrachtgevers van de referentielijst dienen gestaafd te worden door tevredenheidsattesten, ondertekend door de verantwoordelijke van het opdrachtgevend bestuur. Hieruit moet blijken dat de inschrijver deze opdrachten heeft uitgevoerd tot tevredenheid van het opdrachtgevend bestuur.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!