Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

raamcontract voor de aankoop van ziekenhuisbedden tbv. AZ Lokeren

Over de periode van 2 jaar dienen de bedden op hospitalisatie-eenheden en tijdelijke hospitalisatie op spoed vernieuwd te worden. Het gaat om bedden voor acute zorg in een regionaal ziekenhuis.
Het AZ Lokeren wenst om budgettaire redenen, de aankoop hiervan te spreiden.
Deze opdracht omvat een raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor de levering en in dienst stelling van bedden.
Het betreft hier een raamovereenkomst waarbij de aanbestedende overheid op afroep jaarlijks een bestelling zal plaatsen tegen een vastgestelde prijs voor het volledige contract. De opgegeven hoeveelheden zijn realistische schattingen, doch verbinden de aanbestedende overheid geenszins tot effectieve opname van de gestelde hoeveelheden.

Publicatiedatum
Opdrachtcodes (CPV)
33192120 - Ziekenhuisbedden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Algemeen Ziekenhuis Lokeren
Postadres
Lepelstraat 2, 9160 Lokeren, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Kim Bosman

Overige nadere inlichtingen

II.4: leveringstermijn
De totale leveringstermijn wordt op 24 maanden gehouden.

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1120 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer