Aankondiging van een opdracht

4.12. Lot levering plaatsing, aansluiting, in bedrijfstelling en onderhoud van technische balken, medische pendels, onderzoekslampen en operatielampen

De aankoopomvat de levering, plaatsing, aansluiting, in bedrijfstelling en onderhoud van technische balken, medische pendels, onderzoekslampen en operatielampen voor de diensten spoedgevallen, intensieve zorgen, materniteit, neonatale, operatiekwartier, consultaties? ...

Publicatiedatum
03-07-2015
Deadline
31-08-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
33100000 - Medische apparatuur
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Zeno
Postadres
Graaf Jansdijk 162, 8300 Knokke-Heist, BE
Ter attentie van
Erik Dobbelaere

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

53 pendels waarvan de opbouw verschillend kan zijn. 12 pendels voor ophanging toestenborden op intensieve zorgen. 12 technische balken met beweegbare pendels voor intensieve zorgen. 7 grote en 2 kleine operatielampcombinaties, 5 Enkele lampen op dubbele arm. 17 onderzoekslampen.

Waarde: Tussen 1200000 EURen 1800000 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!