Aankondiging van een opdracht

VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR LEVERING, PLAATSING EN HET PREVENTIEF ONDERHOUD VAN 1 RX-APPARAAT VOOR RADIOLOGIE VOOR REKENING VAN DE FOD JUSTITIE,DG EPI, GEVANGENIS MARCHE-EN-FAMENNE

De onderhavige opdracht betreft :
? de levering, de installatie van 1 RX-apparaat voor radiologie voor de gevangenis Marche-en-Famenne en het onderhoud van het materiaal gedurende de garantieperiode;
? het preventief onderhoud van het materiaal na de initiële garantieperiode

Publicatiedatum
07-05-2015
Deadline
16-06-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33100000 - Medische apparatuur
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE3 - RÉGION WALLONNE
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
DG Penitentiaire Inrichtingen
Postadres
Willebroekkaai 33, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
FOD JUSTITIE -DGEPI
Ter attentie van
BRASSEUR GILLES

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Zie Bestek

Waarde: 85000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie Bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie Bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie Bestek

Vakbekwaamheid

Zie Bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!