Aankondiging van een opdracht

Monitoring en telemetrie

Voorwerp van deze leveringen: Monitoring en telemetrie.
Toelichting: Hartbewaking voor de afdeling intensieve en spoedgevallen.
Aritmiebewaking op afdeling cardiologie en Revalier.

Publicatiedatum
06-11-2015
Deadline
22-12-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
33123210 - Hartbewakingssysteem
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
H.-Hartziekenhuis Lier
Postadres
Mechelsestraat 24, 2500 Lier, BE
Contactpunt(en)
Smits Cyriel

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

zie bestek

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!