Aankondiging van een opdracht

Huren hygienisch materiaal

Huren hygienisch materiaal

Publicatiedatum
12-11-2015
Deadline
22-12-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33770000 - Papieren hygiëneartikelen
42968200 - Automaten voor hygiënische benodigdheden
85142300 - Hygiënediensten
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Brugge
Postadres
Burg 12, 8000 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Julie Decock

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Indien van toepassing een kopie van de machtiging ter ondertekening van de offerte

Eventuele minimumeisen:

Indien van toepassing een kopie van de machtiging ter ondertekening van de offerte

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!