Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Raamovereenkomst voor aankoop van IVF-medicatie t.b.v. het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG)

Raamovereenkomst voor aankoop van IVF-medicatie t.b.v. het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG)

Publicatiedatum
11-12-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33600000 - Farmaceutische producten
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universitair Ziekenhuis Brussel
Postadres
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De heer Geert Depamelaere

Overige nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen
12.01.2016 - 14:00 wordt 28.01.2016 - 14:00
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12.1.2016 - 14:00 wordt 28.01.2016 - 14:00
Plaats:
Lokaal Aankoopdienst

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!