Aankondiging van een opdracht

AZ ALMA nieuwbouw algemeen ziekenhuis - perceel 17 CSA Installatie

AZ ALMA nieuwbouw algemeen ziekenhuis - perceel 17 - levering toestellen voor de centrale sterilisatie afdeling

Publicatiedatum
15-10-2015
Deadline
07-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
33190000 - Diverse medische instrumenten en producten
Regiocodes (NUTS)
BE233 - Arr. Eeklo
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ ALMA
Postadres
Moeie 18, 9900 EEKLO, BE
Ter attentie van
Henk Vincent

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek.

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver zal minstens 3 van de voornaamste leveringen die hij gedurende de laatste 3 jaar heeft verricht, per subperceel waarvoor hij een offerte indient, opgeven, samen met het bedrag van de levering, de datum en de gegevens van de publiek- of privaatrechtelijke instantie waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde overheden hebben afgeleverd of medeondertekend.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!