Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Raamovereenkomst levering, installatie, indienststelling en onderhoud van een MRI toestel 1,5 Tesla en een CT toestel 64 sneden

raamovereenkomst voor de aanschaf van een MRI en CT
post 1. levering, installatie en indienstelling van een nieuw MRI toestel met 1,5 Tesla magneet.
post 2. weghalen en terugname van de bestaande MRI
post 3. huur, installatie en weer wegnemen van een vervangtoestel MRI tijdens de werkzaamheden onder punt 1 en 2
post 4. omniumonderhoudscontract voor het MRI toestel voor onbepaalde looptijd
post 5. levering, installatie en indienststelling van een CT-toestel 64 sneden binnen de 3 jaar na kennisgeving sluiting van de opdracht. De opdrachtgever zal de opportuniteit van deze aanschaf evalueren in functie van de groei van de ziekenhuisactiviteiten en de technologische evolutie.
post 6. omniumonderhoudscontract bij aanschaf van bovenvermeld CT-toestel en dit voor onbepaalde looptijd
Opmerking :
Voor post 1 en 5 wordt de aanschaf van een nieuw toestel beoogd. Demo of 2dehandstoestellen worden niet toegelaten. Dit geldt ook voor alle andere geleverde materialen die deel uitmaken van deze opdracht.

Publicatiedatum
17-08-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33115000 - Instrumentarium voor tomografie
33100000 - Medische apparatuur
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle vzw
Postadres
Ziekenhuislaan 100, 1500 Halle, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Karla Blieck

Overige nadere inlichtingen

II.2.2 Inlichtingen over opties :
vrije opties zijn toegelaten mits apart te vermelden in de offerte.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen
Gezien de opdrachten MRI en CT afzonderlijk worden toegewezen wordt de borgtocht per gesloten opdracht gesteld.
Borgtocht bij toewijzen MRI-toestel : 5% op post 1
Borgtocht bij toewijzen CT-toestel : 5% op post 5

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!