Aankondiging van een opdracht

Levering van ziekenhuisbedden en medisch meubilair

Levering van ziekenhuisbedden en medisch meubilair

Publicatiedatum
06-07-2015
Deadline
28-08-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
33192120 - Ziekenhuisbedden
33192300 - Medisch meubilair, met uitzondering van bedden en tafels
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Europaziekenhuizen VZW
Postadres
De Frélaan 206, 1180 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De heer Michaël Schmid

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

>207.000 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie Bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie Bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie Bestek

Vakbekwaamheid

Zie Bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie Bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!