Aankondiging van een opdracht

Verbouwen van centrale sterilisatie op campus H. Serruys Oostende - Perceel 51: uitrusting CSA

Verbouwen van centrale sterilisatie op campus H.Serruys Oostende - Perceel 51: uitrusting CSA

Publicatiedatum
Deadline
30-06-2015 om 15:20
Opdrachtcodes (CPV)
33191000 - Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ St Jan Brugge-Oostende
Postadres
Ruddershove 10, 8000 Brugge, BE
Ter attentie van
de heer Wim Vandevijvere

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1120 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer