Aankondiging van een opdracht

Lastenboek 2015-04: Medicatie aan residenten van woonzorgcentrum De Motten

Aankoop van medicatie voor bewoners van woonzorgcentrum De Motten.

E.e.a. conform KB dd. 24.09.2012 - Individuele medicatievoorbereiding (IVM)

Publicatiedatum
21-05-2015
Deadline
30-06-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33600000 - Farmaceutische producten
Regiocodes (NUTS)
BE223 - Arr. Tongeren
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Tongeren
Postadres
Dijk 124, 3700 Tongeren, BE
Ter attentie van
Luc SCHURGERS

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Opdracht voor een periode van 5 jaar omwille van de complexiteit en de integratie in de dienstverlening intern en bij de leverancier. Details: zie lastenboek 2015-04

Waarde: Tussen 95000 EURen 105000 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie lastenboek 2015-04

Te voldoen aan wettelijke en reglementaire voorwaarden conform KB nr. 78 van 10.11.1967 inzake uitoefening van de gezondheidsberoepen.

Economische en financiële draagkracht

Zie lastenboek 2015-04

Eventuele minimumeisen:

Minimum jaarlijkse omzet van 200.000,00 Euro, over de laatste 3 beschikbare boekjaren

Vakbekwaamheid

Zie lastenboek 2015-04

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!