Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Phacotoestel + (semi)-dispossables

Perceel 1: Phacotoestel + handvaten + oh-contract + custompacks
Perceel 2: Oospoelvloeistof

Publicatiedatum
28-09-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33000000 - Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
A.Z. Vesalius
Postadres
Hazelereik 51, 3700 Tongeren, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Stefanie Tilkin

Overige nadere inlichtingen

De te wijzigen tekst:
Contactgegevens voor opvragen bestekken en aanvullende documenten:
Naam en adres:
U kan de opdrachtdocumenten op volgende website verkrijgen
Contactpersoon:
Internetadres(sen):
http://www.azvesalius.be/lastenboek.html
De correcte tekst:
Contactgegevens voor opvragen bestekken en aanvullende documenten:
U kan de opdrachtdocumenten via mail opvragen
Contactpersoon: Stefanie Tilkin
Emailadres: aankoop@azvesalius.be

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!