Aankondiging van een opdracht

Leveren en installeren van karrenwas in Centrale Sterilisatie Afdeling

Leveren en installeren van karrenwas in Centrale Sterilisatie Afdeling

Publicatiedatum
13-11-2015
Deadline
06-01-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33191000 - Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Postadres
Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
De heer Koenraad Van Cleemput

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven verklaart de kandidaat zich niet in een situatie van juridische uitsluiting te bevinden.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende blanco bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

* De bankverklaring mag geen negatieve opmerkingen of een voorbehoud bevatten.

Vakbekwaamheid

* een bewijs van duurzaam ondernemen (milieucertificaat, e.d.)
* een ondertekende opgave van tenminste 3 referenties van de laatste drie boekjaren met een minimum afname per jaar van 120.000 Euro, voor zowel publiekrechterlijke als privaatrechterlijke instanties (opgave van bedrijfsnaam, afname en contactpersoon met telefoonnummer)

Eventuele minimumeisen:

minimum afname per referentie per jaar: 120.000 Euro

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!