Aankondiging van een opdracht

Oproep tot kandidaatstelling - levering incontinentie materiaal

levering incontinentie materiaal

Publicatiedatum
10-09-2015
Deadline
30-09-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33770000 - Papieren hygiëneartikelen
33771000 - Papieren producten voor sanitair gebruik
33771100 - Maandverbanden of tampons
33771200 - Papieren inlegluiers
33772000 - Papieren wegwerpproducten
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Boom
Postadres
Antwerpsestraat 44, 2850 Boom, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Sandra Van Woensel

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Lijst met de 5 belangrijkste afnemers van de laatste 3 jaar
Omzet van de laatste 3 jaar

Eventuele minimumeisen:

lijst klanten
overzicht omzet

Vakbekwaamheid

Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!