Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

raamovereenkomst leveringen schoonmaakmateriaal, -gereedschap en -producten

Deze opdracht heeft als voorwerp de levering van schoonmaakproducten, -materialen, -gereedschap, en producten voor hygiënisch gebruik.
Er zal een overeenkomst worden afgesloten voor het volledige assortiment van schoonmaakproducten, -materialen, -gereedschap, en producten voor hygiënisch gebruik van de gekozen leverancier.
De totale waarde van de overeenkomst wordt geraamd op 200.000 EUR (inclusief btw) per jaar. De gemiddelde bestelhoeveelheid is 347 euro per bestelling. Dit is een raming op basis van boekhoudkundige gegevens uit het verleden en brengen geen enkele verplichting voor de aanbestedende overheid met zich mee.
Het volgen van deze procedure brengt geen verplichtingen mee om de opdracht en/of delen ervan toe te wijzen. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht geheel of gedeeltelijk niet toe te wijzen en eventueel te besluiten de opdracht in één of meer nieuwe opdrachten op te nemen die eventueel op een andere wijze kunnen worden gegund. De inschrijver heeft geen recht op enige vergoeding indien de opdrachtgever gebruik maakt van het hiervoor beschreven recht.

Publicatiedatum
30-12-2015
Opdrachtcodes (CPV)
39800000 - Producten voor schoonmaken en poetsen
33700000 - Producten voor persoonlijke verzorging
39510000 - Textielwaren voor huishoudelijk gebruik
39224000 - Bezems en borstels en andere diverse artikelen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
SGR25 - Scholengroep 25 Brugge-Oostkust
Postadres
Rijselstraat 3b, 8200 Sint-Michiel Brugge, BE
Contactpunt(en)
Van de Straete Michael

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
inventaris rij 72 (rubriek 2)
In plaats van
handcrème
Te lezen
handcrème 500ml
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!