Aankondiging van een gegunde opdracht

raamovereenkomst levering onderhoudsproducten SGKSO Boom Bornem Puurs

Milieuvriendelijke onderhoudsproducten en onderhoudsmaterialen.
Dit bestek omvat de levering van milieuvriendelijke onderhoudsproducten en onderhoudsmaterialen die dagelijks en periodiek kunnen ingezet worden en kunnen instaan voor alle basisbehoeften inzake schoonmaak. De inschrijver dient verplicht milieuvriendelijke producten aan te bieden die passen binnen een praktisch, economisch en efficiënt gebruik en verbruik. Enkel indien er geen milieuvriendelijk product op de markt aanwezig is, mag een alternatief voorgesteld worden.
De aangekochte milieuvriendelijke onderhoudsproducten en onderhoudsmaterialen zullen gebruikt worden voor het onderhoud van alle gebouwen van de instellingen die ressorteren onder de SGKSO Boom-Bornem-Puurs. Zie bijlage E - Overzicht instellingen SGKSO Boom-Bornem-Puurs
Bijkomende leveringsplaatsen zijn altijd mogelijk.
Duur van de opdracht: er wordt een overeenkomst afgesloten voor 4 jaar. De overeenkomst treedt in werking vanaf het moment van gunning. De overeenkomst is jaarlijks opzegbaar per aangetekend schrijven, mits naleving van een opzegtermijn van drie maanden.
Specifieke producten die tijdens de duur van het contract niet door de inschrijver geleverd kunnen worden (producten die geen deel uitmaken van hun productassortiment) kunnen elders aangekocht worden.
Naast de producten en materialen opgesomd in de inventaris kunnen ook alle andere artikelen uit de catalogus van inschrijver voorwerp uitmaken van deze overeenkomst. De inschrijver dient hiervoor een procentuele korting aan te bieden op de catalogusprijs. Zie I.10 gunningscriteria.

Publicatiedatum
17-12-2015
Opdrachtcodes (CPV)
39800000 - Producten voor schoonmaken en poetsen
33760000 - Toiletpapier, zakdoekjes, handdoeken en servetten
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
SGKSO Boom Bornem Puurs
Postadres
Bassinstraat 15, 2850 Boom, BE
Contactpunt(en)
De heer Lucien Van Zwynsvoorde

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

9369.80 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
BOMA nv
Postadres
-
Titel
raamovereenkomst levering onderhoudsproducten SGKSO Boom Bornem Puurs
Waarde
9369.80 EUR
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!